Kolposkopia

Kolposkopia jest to metoda badania zmian na szyjce macicy przy pomocy mikroskopu zwanego kolposkopem. Zmiany można oglądać trójwymiarowo w powiększeniu do 50 razy, co umożliwia wysoką dokładność diagnostyczną. Zarówno w Polsce jak i na świecie jest to standard postepowania oraz weryfikacja  nieprawidłowego wyniku badania cytologicznego. Ocenia się, że przy rozpoznaniu raka szyjki macicy kolposkopowa diagnoza jest trafna w 80-97%.

Zmiany w szyjce macicy ocenia się przed usunięciem wydzieliny, po przemyciu 0,9% chlorku sodowego i trzeci raz po aplikowaniu 3% roztworu octowego lub 5% kwasu mlekowego.

Badanie kolposkopowe jest bezbolesne i krotko trwałe. Badanie to moąna wykonać u kobiet w każdym wieku i można powtarzać wielokrotnie, zarówno przed jak i po usunięciu zmian szyjki macicy.

Kolposkopia pozwala ocenić stan powierzchni szyjki macicy, dolną cześć kanalu szyjki macicy, pochwy i sromu. Ocenia się strukturę nabłonka, jego barwę oraz rysunek naczyń krwionośnych. Metoda ta służy do:  pobierania wycinków przeznaczonych do badania histopatologicznego, ocena dysplazji, przedinwazyjnych postaci raka, wczesnych postaci raka naciekającego, pobieranie wymazów z kanału szyjki macicy. Kolposkopia rownież może pomóc w różnicowaniu infekcji wywołanych przez drożdzyca, rzęsistkowca lub BV.

Należy pamiętać że, przed badaniem nie powinno współżyć seksualnie, dokonać irygacji pochwy a także nie poddawać się badaniu ginekologicznemu.
Nie wykonuje się badania podczas krwawienia miesiączkowego.